Inomhusluft

Idrottshallen:

Resultat av materialprov 3/2017 (på finska):

Liikuntahalli_MAT_Loviisa_240217.pdf

170306_liikuntahalli_loviisa_myco.pdf

Provtagningsplatser 3/2017:

Liikuntahalli_materiaalinaytteet_2017_1.pdf

Liikuntahalli_materiaalinaytteet_2017_2.pdf

 

Forsby skola:

Sammandrag av förfrågan till eleverna om inomhusluften 11/2016:Loviisa_forsby_skola_elever_2016.pdf

 

 


Rapporter från inomhusluftundersökningar

 

Huvudbiblioteket går att reparera, anser arkitekt Pekka Saatsi – bekanta dig med saneringsförslagen:

1SAATSI_Lovisa huvudbibliotek_Prjoektplan_17.5.2017_sv.pdf

Vauriohavainnot täydennetty 8.3.2017.pdf (på finska)

 

Huvudbiblioteket och Mediateket:

Rapporten är på finska

Loviisan pääkirjasto, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, tutkimusselosteet ja liitteet, 14.6.2016: Loviisan pääkirjasto, Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, tutkimusselostus ja liitteet, 14.6.2016_OV.pdf

 

Lovisanejdens högstadium

Sammandrag: Sammandrag_lovisanejdens hogstadium.pdf

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus: Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus, Lovisanejdens Hogstadium.pdf

Liite 1 - Mittaustulokset: Liite 1. Mittaustulokset, Lovisanejden hogstadium.pdf

Liite 2 - Mittauspisteet pohjakuvissa: Liite 2. Tutkimuspisteet pohjakuvissa, Lovisanejdens Hogstadium.pdf

Liite 3 - Painesuhteiden seurantakuvaajat: Liite 3. Painesuhteisen seurantakuvaajat, Lovisanejdens Hogstadium.pdf

Liite 4 - Merkkiainekoetulokset: Liite 4. Merkkiainekokeet, Lovisanejdens Hogstadium.pdf

 

Lovisa Gymnasium

Sammandrag: Sammandrag_Lovisa gymnasium.pdf

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus: Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus, Lovisa Gymnasium.pdf

Liite 1 - Mittaustulokset: Liite 1. Mittaustulokset, Lovisa Gymnasium.pdf

Liite 2 - Tutkimuspisteet pohjakuvissa: Liite 2. Tutkimuspisteet pohjakuvissa, Lovisa Gymnasium.pdf

Liite 3 - Painesuhteiden seurantakuvaajat: Liite 3. Painesuhteiden seurantakuvaajat, Lovisa Gymnasium.pdf

Liite 4 - Merkkiainekokeett: Liite 4. Merkkiainekokeet, Lovisa Gymnasium.pdf

 

Idrottshallen

Sammandrag: Sammandrag_idrottshallen.pdf

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus: Sisälmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus, Liikuntahalli.pdf

Liite 1 - Mittaustulokset: Liite 1. Mittaustulokset, Loviisan liikuntahalli.pdf

Liite 2 - Mittauspisteet pohjakuvissa: Liite 2. Mittauspisteet pohjakuvissa, Loviisan liikuntahalli.pdf

Liite 3 - Painesuhteiden seurantakuvaajat: Liite 3. Painesuhteiden seurantakuvaajat.Loviisan liikuntahallippt.pdf

Liite 4 - Merkkiainekoetulokset: Liite 4. Merkkiainekokeet, Loviisan liikuntahalli.pdf

 

Rapporter från mögelhundskartläggningarna

Lovisa gymnasium: Raportti Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Gymnasium.pdf

Lovisanejdens högstadium: Raportti Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Hogstadium.pdf

Lovisanejdens högstadium, gårdsbyggnaden: Raportti Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Hogstadium tyopajasiipi.pdf

Idrottshallen: Raportti Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Liikuntahalli.pdf

Koskenkylän koulu: Raportti Koskenkylän koulu Loviisa.pdf

 
Senaste uppdatering: 17.5.2017