Location: Lovisa / Service / Trafik / Trafiksäkerhet /
Trafiksäkerhet

Vad består trafiksäkerheten av?

Trygghet är en grundläggande rättighet, också i trafiken. Man kan främja trafiksäkerheten med trafikarrangemang, hastighetsbegränsningar, teknologiska lösningar samt lagar och regler. I sista hand förverkligas tryggheten dock genom allas kunskaper, attityd och åtgärder.

Trafiksäkerhetsarbetet är en del av det lokala säkerhetsarbetet och främjande av invånarnas välfärd. En trygg miljö är trivsam och attraktiv. En trygg och trivsam trafikmiljö lockar också till att företa flera resor till fots och på cykel. Alla fotgängare och cyklister drar nytta av mera vardagsmotion. Alla har nytta av att den onödiga biltrafiken minskar.

Trafiksäkerhet eller dess osäkerhet är ett brett tema, som berör och förpliktar nästan alla kommunala funktioner, så som till exempel planläggning, trafikfostran i skolorna, arbetsskyddets åtgärder eller främjande av god hälsa genom mera vardagsmotion.

Lovisa har under 2015 ställt upp en trafiksäkerhetsplan. Arbetet har utgått från en utredning av trafiksäkerhetssituationen och planering av åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i stadens olika sektorer. Trafikfostran och information har en framträdande position i planen, men säkerhetsproblem i trafikmiljön har också tagits till behandling och planen presenterar åtgärdsförslag för de besvärligaste ställena.

Vill du berätta om ett trafiksäkerhetsproblem?

Du kan göra det via Lovisa stads initiativkanal!

Trafikskyddets kommunsidor:

Trafikskyddet har öppnat kommunsidor (på finska): www.liikenneturva.fi/kuntaopas

 

 

 
Senaste uppdatering: 19.9.2016
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons