Näringsliv och utveckling


Ansvarsområdet för Lovisa stads utvecklingstjänster är att fungera som en sakkunnigorganisation för stadsstyrelsen och stadsdirektören som sammanställer strategier och utvecklingsärenden till en helhet för näringslivs-, turist- och landsbygdsenheterna samt hamnen. Stadsstyrelsens närings- och utvecklingssektion ansvarar för den demokratiska beslutsprocessen och övervakning. Följande tjänster hör till utvecklingsavdelningen: Utveckling, näringsliv, turism och landsbygd.

Organisation
Som ansvarig för utvecklingsavdelningen är utvecklingsdirektör Sten Frondén.
Lovisa stad är delägare i utvecklingsbolaget Posintra ab. I Lovisa sköter företagsrådgivare Fredrik Pressler rådgivningen. Du träffar honom på adress Brandensteinsgatan 11, 2:a vån. Som ansvarig för turistenheten är turistsekreterare Lilian Granberg och för landsbygdsenheten ansvariga landsbygdsombudsman Sam Vickholm.

Kontaktuppgifter:
Utvecklingsdirektör Sten Frondén, 040 559 5525, sten.fronden@loviisa.fi
Företagsrådgivare Fredrik Pressler, 0500-498 969,fredrik.pressler@posintra.fi
Turistsekreterare Lilian Järvinen, 0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi
Ansvariga landsbygdsombudsman Sam Vickholm, 019 555 495, 040 521 8128, sam.vickholm@loviisa.fi
Sysselsättningskoordinator Petri Hirvonen, 040 572 0789, petri.hirvonen@loviisa.fi
Bostadssekreterare Gisela Forsström, 0440 555 955, gisela.forsstrom@loviisa.fi

 

Webbplatsen Företagstjänster är riktad till personer och organisationer som planerar att inleda företagsverksamhet i Lovisa och till de företag som redan är verksamma här. På webbplatsen finns information om lediga lokaler och affärstomter samt olika viktiga kontaktuppgifter.

 

 
 
Senaste uppdatering: 4.11.2016
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons