Fakta

Invånarantal

31.8.2016                                                                   15 272
31.7.2016                                                                   15 294
31.5.2016                                                                   15 280
30.4.2016                                                                   15 299
31.3.2016                                                                   15 283
29.2.2016                                                                   15 305
31.1.2016                                                                   15 318

31.12.2015                                                                 15 316
31.12.2014                                                                 15 457
31.12.2013                                                                 15 497
31.12.2012                                                                 15 529
31.12.2011                                                                 15 559
31.12.2010                                                                 15 595
1.1.2010                                                                     15 549

Källa: Befolkningsregistercentralen och fr.o.m. april 2016 Statistikcentralen

Fritidsbostäder: ca 3 200 st

Språkförhållanden

Finska    ca 55 %
Svenska ca 42 %
Övriga   ca 3 %

Areal

Landareal                                                                   819,19 km2
Sötvattenareal                                                              26,00 km2
Havsvattenareal                                                           906,39 km2
Totalt                                                                       1 751,58 km2

Personal

Enligt personalplanen år 2015 besatta tjänster och uppgifter ca 960 st.

 
Senaste uppdatering: 23.9.2016
 
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons