Idrott, motion och friluftsliv


 

Lovisa erbjuder goda förutsättningar för att idka idrott, motion och friluftsliv. I Lovisa finns det många faciliteter där man kan idka sport - det finns idrottsplaner och –hallar, konditionssalar, motions- och skidspår, ishockeyhall- och rinkar, tennisplaner att välja mellan.

Lovisa skapar förutsättningar för idrotts- och motionsverksamhet till kommuninvånare i alla åldrar och med varierande kondition genom att understöda föreningsverksamhet, genom att ordna utfärder och motionsevenemang. Lovisa idrottsservice ordnar även ledd idrotts- och motionsverksamhet för kommuninvånare som inte är föreningsaktiva, såsom specialgrupper, samt genom att utveckla motionsformer som gagnar hälsan.


Kom och rör på dig tillsammans med oss!

 

 
Senaste uppdatering: 5.11.2014