Kommunalval 2017

Kommunalvalet förrättas söndagen den 9 april 2017 kl. 9.00-20.00.

Förhandsröstningen förrättas i Finland den 29 mars - 4 april 2017
och utomlands den 29 mars - 1 april 2017.
Ombord på finska fartyg som befinner sig utomlands kan förhandsröstningen inledas redan den 22 mars 2017.

Röstberättigad vid kommunalvalet 2017 är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år.
Röstberättigade är således alla finska medborgare som är födda den 9 april 1999 eller tidigare.

Den som har rätt att rösta får rösta antingen på förhand eller på valdagen.
Rösträtten kan inte utövas via ombud.

På förhand får väljarna rösta på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands, men på valdagen bara på det röstningsställe som anges på meddelandekortet.

Mera information om valärenden i Lovisa stad ger centralvalnämndens sekreterare Kristina Lönnfors,
tfn 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi.

Mera information om valaffischering utomhus ger jordbyggmästare Irma Korppi,
tfn 0440 555 849, irma.korppi@loviisa.fi.

Mera information om kommunalvalet finns på justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi/sv.

 
Senaste uppdatering: 10.3.2017