Location: Lovisa / Beslutsfattande /
Beslutsfattande

Den högsta beslutanderätten i Lovisa stad använder stadsfullmäktige som väljs av invånarna vart fjärde år genom kommunalval. Enligt samgångsavtalet har stadsfullmäktige åren 2010-2012 och 2013-2016 sammanlagt 59 ledamöter. Fullmäktige utser stadsstyrelsen med 11 ledamöter och nämnderna.

Nästa kommunalval ordnas söndagen den 9 april 2017.
 

 
 
Senaste uppdatering: 13.7.2016