Affärsverket Lovisa Vatten sanerar vattenledningsnätet i Fredsby. Arbetet förorsakar avvikande trafikregleringar från den 23.5.2016.

MEDDELANDE Affärsverket Lovisa Vatten sanerar vattenledningsnätet i Fredsby. Arbetet förorsakar avvikande trafikregleringar från den 23.5.2016. Affärsverket Lovisa Vatten sanerar vattenledningsnätet på Södra Fredsbyvägen mellan Pesursvägen och Mjölkaregränd. På grund av saneringsarbeten..