Upphandlingsförfarandet blir lättare

Lovisa stad övergår till elektroniska upphandlingsförfaranden. Utbildningar om att lämna elektroniska anbud anordnas under hösten 2013. Utbildningar i huvudsak avsedda för anbudsgivare som svarar på tekniska centralens anbudsförfrågningar äger rum 7.10.2013 klockan 9.00–11.00 och 16.00–18.00...