Skolelever i Lovisa planterar Framtidens skog

Skolelever i åk 5–6 i Lovisa kommer att plantera Framtidens skog 15–16 maj.

– Det här gör Lovisa stad för att fira att Finland fyller 100 år i år. På planteringsytan kommer vi att sätta upp en minnesplakett, berättar stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman.

Eleverna får plantera små granplantor och dessutom finns det en skogsstig i anslutning till planteringsytan med några stationer med olika skogsteman.

 – Vi kommer bl.a. att förevisa och berätta att skogen finns med oss överallt en helt vanlig dag, säger Bäckman. Av träden får vi material till att bygga allt från hus till möbler och papper i alla dess former; toalettpapper, pappersnäsdukar, mjölkförpackningar, kaffefilter och tidningspapper.

När vi tänker på skogsindustrins produkter är det ofta fråga om enbart sågade trävaror, cellulosa och papper. Vanligen har vi den uppfattningen att det är fråga om enkla och anspråkslösa produkter. Verkligheten ser däremot helt annorlunda ut idag.

 – Vi kan ersätta många produkter tillverkade av icke förnybara material som olja, plast och metall med förnybara material från skogen. Man kan göra tyg av trä, som t.ex. viskos och modal, diesel av tallolja som är en restprodukt vid framställning av cellulosa, gips inom sjukvården av träflis och mycket annat.

Alla lovisabor är välkomna att följa med skolelevernas plantering av Framtidens skog i Lovisa 15–16 maj kl. 9–15. På onsdagskvällen 17.5 klockan  17–19 deltagarna bjuds på saft och grillkorv. I skogen, på planteringsytan, kommer vi att ha personer som visar hur planteringen går till, säger Bäckman.

Adressen är korsningen av Atomvägen och Djupviksvägen, ca 12 km från Lovisa. Skogsstigen går i varierande terräng så kläder och skodon skall hålla skogsvistelse. Hjärtligt välkommen!

Mer information:

Stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, tfn 044 055 5468, mona.backman@loviisa.fi

Framtidens gran är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum

Kampanjen Framtidens gran är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum med Republikens president Sauli Niinistö som officiell beskyddare. I kampanjen betonas skogarnas betydelse, hållbar utveckling och samarbete.  Kampanjen syftar till att engagera särskilt barn och unga. På så sätt vill man förstärka de unga generationers förhållande till natur och skogar.

www.tulevaisuudenkuusi.fi

 
 

Senaste nyheter

 
 

Barn och ungdom

 
 

Boende

 

Byggande

 
 

Bibliotek

 

Ekonomi

 
 

Idrott, motion och friluftsliv

 

Kultur

 

Dagvård och småbarnsfostran

 

Lovisainfo

 

Näringar och utveckling

 

Planläggning och markanvänd

 

Social- och hälsovård

 
 
 

Upphandling

 

Utbildning

 

Vattenaffärsverket

 
 
 
 
 
Senaste uppdatering: 23.5.2017
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons