Stadsbor med till utveckling av Lovisavikens östra strand

Med hjälp av en webbundersökning utreder Lovisa stad invånarnas och beslutfattarnas åsikter om utvecklingen av Lovisavikens östra strand. Målet är att bygga ett mångsidigt område av beboende och tjänster – ett område vilket också utbjuder tomter vid havsstranden. Lovisa Stad har i samarbete..