Du hinner ännu söka till Lovisa stads sommarjobb. Ansökstiden går ut 3.3.2017.

Ansökningen till Lovisa stads sommarjobb och möjligheten att bekanta sig med arbetslivet pågår fortfarande.  Ansökstiden går ut 3.3.2017. På Kuntarekrys ansökningsblankett kan du meddela närmare önskemål t.ex. vilken omvårdnadsenhet du vill jobba på. Senast i mitten av april har..