Byarna i skick - delta i städningstalko

Lovisa stad utmanar Lovisaborna till en gemensam vårstädning av våra allmänna områden. Städtalkot genomförs 2–10.5.2017. Aktivt deltagande önskas från bya- och invånarföreningar, övriga föreningar, skolor, företag och invånare överlag. Staden bistår med sopsäckar och handskar och..