Vesiensuojelu

 

Vesiensuojelun tavoitteena on jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien hyvä tila. Tavoitteeseen pyritään rajoittamalla vesistöjä rehevöittävien, pilaavien sekä muiden haitallisten aineiden pääsyä vesiin.

Ympäristönsuojeluyksikön tehtävänä on seurata vesistöjen tilaa sekä edistää ja kehittää vesiensuojelua. Ympäristönsuojelu hoitaa tehtävää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. tiedottamalla ja valistamalla sekä osallistumalla vesiensuojeluhankkeisiin.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeuyhdistys

Ympäristöhallinnon vesiensuojelusivut

 


Levätilanteen seuranta

Suomen ympäristökeskus (SYKE) koordinoi viikoittaista leväseurantaa ja julkaisee leväkatsauksensa torstaisin  järviwikissä. Omista levähavainnoista voi ilmoittaa ympäristönsuojeluyksikköön sähköpostitse tai puhelimitse.

 

 

 

 
 

Kuva: Annastiina Juvankoski

 
Päivitetty: 8.2.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute