Arvokkaat ympäristöt


Natura 2000 -alueet

Luontodirektiivi suojelee lähes 200:aa Euroopan yhteisön tärkeinä pitämää luontotyyppiä.

Ne ovat luontotyyppejä, joiden luontainen esiintymisalue on hyvin pieni tai jotka ovat vaarassa hävitä yhteisön alueelta. Toisaalta ne voivat olla hyviä esimerkkejä unionin kuudesta luonnonmaantieteellisestä alueesta.

Luontodirektiivi velvoittaa jäsenmaat osoittamaan suojelukohteita luontotyyppien suotuisan suojelun tason turvaamiseksi.

Loviisan alueella on kuusi Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta.

  • Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualue
  • Källaudden – Virstholmenin saaret Loviisan lahdella
  • Kullafjärdenin lintuvesi Ruotsinpyhtäällä
  • Teutjärven ja Suvijärven lintuvedet Ruotsinpyhtään ja Elimäen rajalla
  • Vahterpään fladat Ruotsinpyhtäällä
  • Ilveskallion vanha metsä Lapinjärvellä

 Ympäristöhallinnon verkkosivuilla on runsaasti tietoa näistä alueista.

 

Perinnebiotoopit

Perinnemaisemat ovat perinteisten maankäyttötapojen, kuten niitto- ja laiduntalouden muovaamia maisematyyppejä.

Perinnemaisemat jaetaan perinnebiotooppeihin ja rakennettuihin perinnemaisemiin. Perinnebiotoopit ovat esimerkiksi niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Niitä on Loviisan alueella runsaasti.

  • Viljelijät voivat hakea perinnebiotooppien hoitoon maatalouden erityisympäristötukea. Ympäristötuen neuvonnalliset oppaat löytyvät  sivuilta.

                maaseutuvirasto

 

Lisätietoa kuntien arvokkaista luontotyypeistä löytyy  ympäristöhallinnon  sivuilta

 

 

 
Päivitetty: 5.8.2014
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute