Luonnonsuojelu

Laajin suojelualue Loviisassa on Pernajanlahtien ja Pernajan saariston Natura 2000 -merensuojelualue.

Se tulee erityisesti ottaa huomioon kaikissa maankäytöllisissä prosesseissa ja suunnitelmissa. Myös Loviisan pohjoisemmissa osissa on kauniita erämaa-alueita, jotka tulisi pyrkiä säilyttämään puhtaina niiden erityisten luontoarvojen vuoksi.

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelu pyrkii edistämään luonnonsuojelua Loviisassa ympäristönsuojelumääräyksillä ja osallistumalla aktiivisesti kaavoitusprosesseihin näkemyksillään. Luonnonsuojeluohjelmien ja -alueiden toteuttamisesta Loviisan alueella vastaa kuitenkin Uudenmaan ELY-keskus.

”Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.”[Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 6 §]

 
 

Kuva: Hanna Sivén

 
Päivitetty: 30.5.2013
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute