Talousjätevesien käsittelyjärjestelmät haja-asutusalueella

 

Talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä tulee olla jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka tulee soveltua käyttökohteeseensa ja jolla voidaan normaalioloissa saavuttaa riittävän tehokas puhdistustaso.

Viemäriverkostojen ulkopuolella jätevesien käsittelylle on määritelty vähimmäisvaatimustaso ja tiukempi puhdistustaso. Tiukempaa puhdistustasoa tulee noudattaa herkästi pilaantuvilla alueilla, kuten pohjavesialueilla ja ranta-alueilla. Uusia rakennuksia vaatimukset koskevat heti. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2018 mennessä (muutos valtioneuvoston asetus 343/2015).

Jokaisella kiinteistöllä on lisäksi oltava kirjallinen selvitys sen jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Ne tulee säilyttää kiinteistöllä.

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön omistajan on rakennusluvan hakemisen yhteydessä esitettävä jäteveden käsittely- ja johtamissuunnitelma. Suunnitelma tulee tehdä myös silloin, kun rakennetaan vesikäymälä olemassa olevaan rakennukseen, tai kun jätevesimäärä tai -laatu olennaisesti muuttuu.

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla rakennuslupahakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Suunnitelma tulee liittää rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen myös, kun rakennetaan vesikäymälä olemassa olevaan rakennukseen, tai kun jätevesimäärä tai -laatu olennaisesti muuttuu.

Jätevesijärjestelmän valinta, sijoittaminen ja mitoittaminen tehdään aina tapauskohtaisesti.

On tärkeää, että järjestelmän suunnittelee ammattitaitoinen suunnittelija, joka on tutustunut kiinteistön olosuhteisiin paikan päällä. Jätevesijärjestelmistä lisätietoa saa ympäristönsuojeluviranomaiselta.

 

 
 

Kuva: Hanna Sivén

 
Päivitetty: 15.3.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute