Jätevesi

 

Kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon aina, mikäli se on mahdollista. Jos kiinteistö sijaitsee alueella, jossa viemäriverkostoa ei ole, tulee kiinteistöllä olla tarkoituksenmukainen jätevesienkäsittelyjärjestelmä

 

Loviisan ja Lapinjärven alueella kunnallisten vesilaitosten ylläpitämät viemärijärjestelmät ulottuvat tärkeimpien asutuskeskittymien alueelle. Lisäksi viemäröinnistä huolehtivat yksityiset vesiosuuskunnat omilla toiminta-alueillaan.

Jätevesiverkostojen ulkopuolisilla alueilla jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa ”haja-jätevesiasetusta”, eli valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. (Vna 209/2011)

 

Lisätietoja

Loviisan Vesiliikelaitos

Lapinjärven tekninen toimi

 
 

Kuva: Hanna Sivén

 
Päivitetty: 8.6.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute