Jätehuolto

Me kaikki olemme kuluttajia ja tuotamme väistämättä jätteitä. Kuluttamisessa tulee kuitenkin pyrkiä jätteiden vähentämiseen ja kierrättämisen tehostamiseen.

Jätelain (646/2011) mukaan jätteen haltijan on huolehdittava asumisessa syntyneen jätteen ja sen kaltaisen muun kuin ongelmajätteen jätehuollon järjestämisestä ja sen kustannuksista.


Loviisan kaupungin vastuulla olevista jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Rosk'n Roll Oy. Lapinjärven kunnan jätehuollon palvelutehtävät hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy. Yhtiöille kuuluu jätteen keräilyn järjestäminen, jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto, jätteiden hyödyntäminen sekä jäteasemien ja hyöty- ja aluekeräyspisteiden ylläpito.

Loviisassa noudatetaan Porvoon alueellisen jätelautakunnan ja Lapinjärvellä Kymen Jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltomääräyksissä on määrätty jätehuollon järjestämisen menetelmistä, jätteistä aiheutuvan haitan ehkäisemisestä ynnä muista jätehuoltoon liittyvistä asioista. Määräykset koskevat kaikkia kuntien asukkaita sekä alueen toimijoita.

Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen vastaa jätehuollon valvonnasta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan alueilla.

 

Lisätiedot:

Ympäristöhallinnon jätesivut

Kuva: Ympäristönsuojelutoimisto

 
Päivitetty: 25.5.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute