Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnan omien ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä muun muassa

  • jätevesien käsittelystä
  • ajoneuvojen ja veneiden pesusta
  • betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa
  • melusta
  • öljysäiliöistä
  • maalämpöjärjestelmistä
  • hevosten ulkoalueiden sijoittamisesta
     

Ympäristönsuojelumääräykset ovat kuntakohtaiset, mutta Loviisan ja Lapinjärven määräykset ovat yhteneväiset.

Loviisan kaupungin uudet ympäristönsuojelumääräykset ovat astunet voimaan 23.11.2015.

Ympäristönsuojelumääräykset 23.11.2015.pdf

 

Lapinjärven kunnan uudet ympäristönsuojelumääräykset ovat astuneet voimaan 1.3.2016.

Lapinjärven ympäristönsuojelumääräykset 1.3.2016.pdf

 

 

 

 

 

 

                 

 


 

 

 
 
Päivitetty: 31.3.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute