Jätehuoltomääräykset

 

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle.

 

Jätehuoltomääräykset sisältävät määräyksiä muun muassa

  • kompostoinnista
  • jätteenpoltosta kiinteistöllä
  • kiinteistön jäteastian tyhjennyksestä
  • jäteastian sijoittamisesta kiinteistöllä
  • jätteenkeräyksen keskeyttämisestä
  • vaarallisen jätteen keräyksestä
  • roskaantumisen ehkäisemisestä
     

Loviisassa noudatetaan Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä.

Lapinjärvellä voimassa ovat Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset.

 

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

Loviisan jätehuoltoviranomainen: Porvoon alueellinen jätelautakunta

Lapinjärven jätehuoltoviranomainen: Kymen jätelautakunta

Jätehuoltoon liittyvistä neuvonta-, kuljetus- ja maksuasioista vastaa Loviisassa Rosk'n Roll Oy ja Lapinjärvellä  Kymenlaakson jäte.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii jätehuollon valvontaviranomaisena. Ympäristönsuojelutoimistoon voi olla yhteydessä jätehuollon aiheuttaessa ympäristöhaittaa

 

 

 
Päivitetty: 28.2.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute