Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Ympäristönsuojeluviranomainen perii maksun tiettyjen asioiden käsittelystä. Tällaisia ovat esimerkiksi luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset, jotka käsitellään ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) nojalla. Myös ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman mukaisesta säännöllisestä valvonnasta peritään taksan mukainen maksu.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on voimassa sekä Loviisan kaupungissa että Lapinjärven kunnassa.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.3.2016.pdf
 

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä
muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla maa-ainestaksan mukaan määräytyvän maksun.

 
 
 
 
 
Päivitetty: 25.5.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute