Ympäristölupa ja rekisteröintimenettely

 

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan lähtökohtaisesti ympäristölupa.

  • Luvanvaraisista toiminnoista säädetään tarkemmin ympäristönsuojelulain (527/2014)  liitteessä 1.
  • Lisätietoja ympäristölupamenettelystä, luvan tarpeen arvioinnista ja lupahakemuksen laatimisesta sekä lomakkeet löytyvät  ymparistöhallinnon sivuilta.

 

Rekisteröinti

Kaikkeen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan ei tarvita ympäristölupaa, vaan osa toiminnoista rekisteröidään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröitävistä toiminnoista säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014)  liitteessä 2..

 Lisätietoja rekisteröintimenettelystä .

 

 

 

Kuva: Ympäristönsuojelutoimisto

 
Päivitetty: 9.2.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute