Ruoppaus

 

Koneellisesti suoritettavasta
- vesistön ruoppauksesta,
- ruoppausmassojen läjityksestä,
- rannan täyttämisestä ja
- vesikasvien niitosta
on vähintään kuukautta ennen toimenpiteiden aloittamista ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus).

Ilmoituslomake ja ohjeet vesirakennustyöstä

 

Kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, on kyseessä luvanvarainen vesitaloushanke, johon lupaa haetaan aluehallintovirastolta (AVI).

Ruoppausta suunniteltaessa kannattaa tarkistaa kohteen kaavamääräykset sekä selvittää alueen mahdolliset luonnonsuojelualueet.


Lisätietoja:

Rantojen kunnostus
 

 
Päivitetty: 29.2.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute