Meluilmoitus

”Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.” Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 §

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan alkamista, ja ilmoituksesta on käytävä ilmi toiminnan luonne, sijoituspaikka, toiminta-aika, toiminnanharjoittaja ja yhteyshenkilö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa toiminnalle tarpeellisia tarkempia määräyksiä.

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

 

Meluilmoitusta ei aina tarvita


Ympäristönsuojelumääräyksissä (15 ja 16 §) on säädetty tilanteista, joissa meluilmoituksen tekeminen ei ole tarpeen. Meluilmoitusta ei tarvitse tehdä tilaisuuksista, joissa käytetään äänentoistolaitteita tilapäisesti ulkotiloissa, esim. torilla, urheilukentällä, uimalassa tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa paikassa ja joiden tapahtuma-aika on arkisin klo 7.00–22.00 tai sunnuntaisin klo 10.00–20.00.

Tapahtumien järjestäjän on kuitenkin huolehdittava siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän ja että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot eivät ylity. Tilaisuuden, tapahtuman tai toimenpiteen järjestäjällä on oltava tiedot äänenvahvistinlaitteiden teknisistä ominaisuuksista, niiden sijoittamisesta alueelle ja muista valvonnan kannalta tarpeellisista ominaisuuksista.Meluilmoituslomake ja täyttöohjeet  (Ympäristöhallinnon sivut)

 
Päivitetty: 29.2.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute