Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottoon on oltava pääsääntöisesti maa-aineslupa maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisesti.

 

Luvan myöntää Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Maa-ainesten ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemaan ja luontoon. Maa- ja kallioperän kiviainekset ovat uusiutumattomia luonnonvaroja. Erityisesti soran ja hiekan ottamisalueilla on huomioitava vaikutukset pohjaveteen, sillä niiden ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä.

 

Kotitarveotto

 

Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten, ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoon, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa.

Yli 500 m3:n kotitarveotosta on ilmoitettava Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä kartta.

Maa-ainesten kotitarveoton ilmoituslomake

 

Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.


 

 
 

Kuva: Maud Östman

 
Päivitetty: 16.5.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute