Jätevesi ja talousvesi

 

Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla rakennuslupahakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesijärjestelmästä.

Suunnitelma tulee liittää rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen myös, kun rakennetaan vesikäymälä olemassa olevaan rakennukseen, tai kun jätevesimäärä tai -laatu olennaisesti muuttuu.

Jokaisella kiinteistöllä on lisäksi oltava kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Ne tulee säilyttää kiinteistöllä.

Jätevesijärjestelmän suunnitelmalomake.pdf

Selvityslomake_jätevesijärjestelmästä.pdf

 

Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen viemäri- ja/tai vesijohtoverkostoon

Vesihuoltolain mukaan kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella talousvesi- ja viemäriverkostoon.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta kuultuaan kiinteistön omistajaa, kunnan terveydensuojeluviranomaista ja vesihuoltolaitosta.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään, jos liittäminen muodostuu kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi ja jos vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista. Lisäksi käytettävissä on oltava riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien johtaminen ja käsittely on järjestettävä ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

 

Vapautushakemuslomake ja lomakkeen täyttöohjeet:

         Vapautus vesi ja viemäri.pdf

Vapautushakemuksen ohje

Lisätietoa:

 
Päivitetty: 8.6.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute