Ilmoitus betoni- ja tiilijätteen vähäisestä hyödyntämisestä maarakentamisessa

Valvontaviranomainen arvioi ilmoituksen perusteella mahdollisen luvan tarpeen.

Ei-ammattimaisessa maarakentamisessa voidaan käyttää puhtaita betoni- ja tiilijätteitä vähäisessä määrin korvaamaan luonnonaineksia. Tämä edellyttää kuitenkin että:

 • materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, eikä aiheuta muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle
 • materiaali ei sisällä betoniterästä (betonijäte) tai tuhkaa
 • materiaali on murskattu käyttötarkoitukseen sopivaksi
 • sijoituspaikka ei ole pohjavesialueella ja etäisyys lähimpään talousvesikaivoon on yli 30 metriä
 • jätettä sisältävä rakennekerros peitetään tai päällystetään puhtaalla maa-aineksella
 • jätteen sijoittamiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä.

Jätteen sijoittamisesta on ilmoitettava Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vrk ennen sijoittamista.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi vähintään seuraavat seikat:

 • jätteen laatu,
 • määrä,
 • alkuperä ja
 • esikäsittelytapa.

Lisäksi ilmoitukseen on liitettävä mahdolliset jätteen ympäristökelvollisuutta kuvaavat analyysitulokset ja karttapiirros sijoituspaikasta.

Ilmoituslomake:
Ilmoitus_jätteen_hyödyntämisestä, pdf
 

Ilmoitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen

Ammattimaisesta jätteiden hyödyntämisestä ilmoitus tehdään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tietojärjestelmään merkitsemistä varten (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006 eli ns. MARA-asetus).

Näitä kohteita ovat:

 1. yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet;
 2. pysäköintialueet;
 3. urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit;
 4. ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet.

MARA-asetus koskee suunnitelmallista jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä. Asetusta ei sovelleta pohjavesialueella.

Tietoa ELY-keskukseen tehtävästä ilmoituksesta

 

 
Päivitetty: 31.3.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute