Ympäristönsuojelutoimiston avustukset

Rakennus- ja ympäristölautakunta jakaa vuosittain avustusrahaa yhdistysten ympäristönsuojelua edistäville toiminnoille ja hankkeille, jotka toimivat pääosin Loviisan kaupungin alueella.

Avustuksia jaettaessa huomioidaan ympäristönsuojelun yleiset tavoitteet: luonnon suojeleminen, hoitaminen ja kehittäminen sekä terveellisen, viihtyisän ja inspiroivan elinympäristön tarjoaminen kuntalaisille.

Tuettava toiminta voi olla esimerkiksi

  • ympäristönsuojeluprojekti tai -kampanja
  • tutkimus
  • selvitys
  • ympäristökasvatus
  • tiedotuskampanja
  • luonnonsuojelualueiden ja kulttuurimaisemien hoito ja luontopolkujen ylläpito.

Vuosittain haettavista avustuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja ilmoitetaan paikallislehdissä helmi-maaliskuun aikana.

Hakemus tehdään lomakkeelle --> hakemuslomake_2017.doc
Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle sekä viimeisin toimintakertomus, tilinpäätös ja tarkastuskertomus.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 31.3.2017
Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Hakemuksen voi lähettää postitse osoitteella,

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 11
07901 Loviisa

tai

sähköpostitse, osoitteella,

ymparisto@loviisa.fi

tai

tuoda asiakaspalvelutoimisto Lovinfooon, Mariankatu 12 A, klo 9-16.

 

 

 

 

 
Päivitetty: 28.2.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute