Ympäristönsuojelulaki uudistui – muutoksia mm. valvontaan ja meluilmoitukseen

Ympäristönsuojelulaki ja -asetus uusiutuivat syyskuussa 2014. Pääosin uudistus koskee yritystoimintaa ja viranomaistyötä, ei niinkään kaupungin asukkaiden arkipäivää. Lakia päivitettiin, jotta se vastaisi Euroopan unionin lainsäädäntöä. Uudistus toi mukanaan lisäksi selkeyttä siihen, milloin tarvitaan ympäristölupa ja milloin toiminta rekisteröidään.

Valvonta suunnitelmalliseksi
Täysin uutena asiana lakiin tuli valvonnan suunnitelmallisuus, laadukkuus ja maksullisuus. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten tulee tehdä valvontasuunnitelma ja -ohjelma, jonka mukaan valvontaa toteutetaan. Tätä työtä on Loviisassa jo ennakoidusti aloitettu. Ensimmäinen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma esiteltiin rakennus- ja ympäristölautakunnalle keväällä 2014.

Meluilmoitus ajallaan
Yksityiskohtana laista voisi poimia meluilmoituksen tekemisen. Uuteen lakiin tuli tarkennus siitä, että ilmoitus on tehtävä ajallaan. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Näin selkeytetään menettelyä toiminnanharjoittajalle. Samoin varmistetaan, että viranomaisella on tarpeeksi aikaa tutustua melua aiheuttavaan toimintaan ja naapureilla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Kunnan viranomainen voi myös ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toiminnan aloittamisen aikaisemmin (ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118 §).

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelulaki: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527#Pidp3135424

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140713

Ympäristönsuojelulain uudistaminen: www.ym.fi/ysluudistus

www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2014/Sivut/2014-08-13-ymparistonsuojelu-laki.aspx

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelu: www.loviisa.fi/fi/palvelut/ymparistojaluonto/yhteystiedot

 
 
 
Päivitetty: 8.5.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute