Yksilöllinen fysioterapia

Fysioterapia auttaa ylläpitämään ja parantamaan ihmisen toimintakykyä jos se on heikentynyt sairauden tai vamman takia.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Arvioinnin perusteella laaditaan yksilöllinen suunnitelma, joka huomioi asiakkaan voimavarat ja palvelujärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet. Fysioterapiapalvelumme perustuvat Käypä hoito -suosituksiin, kliiniseen osaamiseen ja alueellisesti sovittuihin hoitokäytäntöihin.

Fysioterapeutin suoravastaanotto
Alaselkä- ja olkapääkipuiset potilaat (joilla ei ole tapaturmataustaa tai tulehdukseen viittaavia oireita) voidaan ohjata hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin kontaktia. Kun asiakas ottaa yhteyttä Loviisan terveyskeskuksen hoidon tarpeen arviointiin, puh (019) 505 1300, hoitaja arvioi tarkistuslistaa apuna käyttäen soveltuuko asiakas fysioterapeutin suoravastaanotolle vai ohjataanko asiakas lääkärivastaanotolle.

Suoravastaanottoa toteuttavat fysioterapeutit ovat saaneet lisäkoulutusta tehtävää varten. Fysioterapeutti tarjoaa haastattelun ja tutkimuksen pohjalta asiakkaalle itsehoito-ohjeita, ergonomianeuvontaa sekä terveys- ja liikuntaohjausta. Tarvittaessa fysioterapeutti voi määrätä asiakkaalle lyhyen sairasloman. Asiakkaan kanssa sovitaan tarvittaessa kontrolliaika tai puhelinkontrolli. 

Neuvonta
Voit varata oma-aloitteisesti ajan neuvontaan fysioterapeutin vastaanotolle esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia.

 
Päivitetty: 18.7.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute