Apuvälinepalvelut

Apuvälineitä lainataan terveyskeskuksen hoitovastuulla oleville loviisalaisille ja lapinjärveläisille, joiden selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt vamman, sairauden tai kehitysviivästymän vuoksi.

Ensisijaisesti turvataan niiden apuvälineiden saanti, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan itsenäisen arkielämän keskeisimmissä päivittäisissä tominnoissa.Apuvälineitä voi saada maksutta lainaksi sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön. Henkilökohtaiset apuvälineet ( kuten proteesit) hankitaan maksusitoumuksella yksilöllisesti.

Palveluihin hakeutuminen
Apuvälinepalvelujen piiriin voi hakeutua itse. Myös omainen tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi välittää tiedon apuvälinetarpeesta.

Apuvälinepalvelut toimivat ajanvarauksella arkisin klo 8-9 ja klo 12-13, puh 0444 555 301.

Apuvälineen tarpeen arvio, seuranta ja palautus
Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi apuvälineen tarpeen ja sovittaa apuvälineen lainaustilanteessa. Lainauksista pidetään rekisteriä ja apuvälineen käyttöä seurataan säännöllisin väliajoin. Apuvälineet palautetaan samaan toimipisteeseen josta ne on lainattu heti kun niitä ei enään tarvita. Toiminnassa noudatetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet, Apuvälineiden luovutusperusteet.pdf

Huolto
Asiakas vastaa lainaamansa välineen säännöllisestä ja päivittäisestä huollosta (mm. päivittäisestä puhdistamisesta,  liikkumisapuvälineiden rengaspaineiden huolehtimisesta). Terveyskeskus vastaa määräaikaishuolloista ja korjauksista.

Kuljetus
Apuvälineen kuljetus on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla silloin kun se on mahdollista tavanomaisin keinoin.

Säilytys
Ulkona käytettävät liikkumisapuvälineeet (esim. rolaattori) tulee säilyttää sisätiloissa.


 

 
Päivitetty: 18.7.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute