Kotihoito

Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) auttaa ja tukee selviytymään päivittäisistä toiminnoista silloin, kun asiakkaan toimintakyky on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt.

Kotihoito on tarkoitettu asiakkaille

  • jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla, ja joiden hoito ja huolenpito vaatii erityistä ammattitaitoa
  • jotka tarvitsevat säännöllistä, pääasiassa päivittäistä hoivaa, huolenpitoa ja /tai sairaanhoitoa joko lyhyt- tai pidempiaikaisesti selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoistaan

Kotihoidolla 

  • tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja kotona selviytymistä vahvistamalla asiakkaan omia voimavaroja ja omaa aktiivisuutta
  • omaisia ja lähipiiriä kannustetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon

Myöntämisperusteena on asiakkaan tilanteesta tehty kokonaisarviointi. Kotihoidon palveluista peritään asiakasmaksua. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun perusteena ovat asiakkaan bruttokuukausitulot. Tilapäisestä kotihoidosta ja tukipalveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat kiinteät maksut. Kotihoidon työntekijät käyttävät Pegasos Mukana -puhelinta kirjaamiseen ja tilastointiin.

Asiakasmaksut

 

Lomakkeet ja ohjeistukset

 

Yhteystiedot

 
Nybondas Satu, kotihoidon ohjaaja
040 571 6488
Lehtola Nina, kotihoidon koordinaattori
044 505 1309
Sirén Kitty, palveluohjaaja, kartoitukset / senioripalvelut
040 861 3080
Grönberg Merja, terveydenhoitaja / kotiutuskoordinaattori
040 555 0289
 
Päivitetty: 27.7.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute