Potilastiedon arkisto 

Kansalaisten potilastiedot (esim. potilaan kertomustekstit, laboratoriotutkimukset ja lääkitystiedot) tallennetaan jatkossa Potilastiedon arkistoon. Tämä on osa uutta valtakunnallista terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja eli Kanta-palveluja. Kaikki julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatiot tallentavat omien potilaidensa hoitotietoja arkistoon, tallentamien koskee vain uusia potilasasiakirjoja. Kanta-palveluihin kuuluvat myös sähköinen lääkemääräys ja Omakanta.Kullakin terveydenhuollon organisaatiolla on oma potilastietojärjestelmänsä, johon tallennettuja potilastietoja voidaan käyttää ainoastaan kyseisessä organisaatiossa (esim. Loviisan terveyskeskus).

Potilastiedon arkiston käyttö muuttaa potilaan terveystietojen saavutettavuutta. Potilas pääsee itse näkemään omia tallennettuja tietojaan Omakanta-palvelussa. Potilas voi myös antaa luvan, että hänen tietojaan voidaan käyttää muussakin hoitoyksikössä kuin missä tiedot on tallennettu. 

Potilastietojen käyttäminen edellyttää aina hoitosuhdetta potilaaseen, ja tietojen käytöstä jää aina jälki järjestelmään. Tietojen käyttöön tarvitaan potilaan suostumus. Suostumuksen voi kirjata internetissä Omakanta-palvelun kautta tai henkilökohtaisesti kertoa siitä jossakin terveydenhuollon yksikössä.

Potilaalla on oikeus myös kieltää tietojensa käyttö ja luovutus toiseen terveydenhuollon organisaatioon.  KIELTO KOSKEE MYÖS HÄTÄTILANTEITA (esim. tajuttomuutta), jollei potilas erikseen salli tietojensa luovutusta vain hätätilanteissa. Potilas voi muuttaa tai perua suostumuksensa ja kieltonsa milloin tahansa.

Omakanta-palvelu osoitteessa  www.kanta.fi

18 vuotta täyttänyt kansalainen voi itse katsella omia potilastietojaan osoitteesta www.kanta.fi
Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset tai sähköinen henkilökortti. Omakanta-palvelun kautta hän voi myös hallita suostumustaan ja kieltojaan.

 
Päivitetty: 22.7.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute