Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun,yritä ensisijaisesti selvittäa asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa.

Sinulla on sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaana / potilaana myös oikeus tehdä asiasta muistutus.  Muistutus tehdään kirjallisena joko vapaamuotoisesti tai terveydenhuollon muistutuslomakkeelle /sosiaalihuollon muistutuslomakkeelle. Terveydenhuollon muistutus osoitetaan johtavalle lääkärille, sosiaalihuollon muistutuos ohjataan sosiaaityöstä vastaavalle tai varhaiskasvatupäällikölle. Saat kirjallisen vastauksen neljän viikon sisällä.

Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle (Aluehallintovirasto)

Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen, oikaisuvaatimusohjeet lähetetään aina päätöksen yhteydessä. Oikaisuvaatimus käsitellään perusturvalautakunnan yksilöjaostossa.

Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies auttavat tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa, neuvovat oikaisuvaatimus- ja valitusmenettelyissä sekä tarvittaessa avustavat muistutuksen teossa.

Tietoturvan vuoksi emme vastaa sähköpostitse asiakkaiden / potilaiden tekemiin muistutuksiin !

Sinulla on kuitenkin mahdollisuus antaa avointa palautetta sähköisesti. Tätä käytetään enemmän yleisellä tasolla, esimerkiksi mikäli haluat tuoda esiin parannusehdotuksia tai huomauttaa odotusajoista. Palalutelaatikko löytyy www.loviisa.fi / anna palautetta. Saat tiedon sähköpostiisi palautteen saapumisesta perusturvakeskukseen sekä myös tiedon kenelle palaute on ohjattu käsiteltäväksi.   

Lisätietoja:
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakkaanoikeudet/valittaminen

 
Päivitetty: 26.7.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute