Potilasturvallisuus

Perusturvakeskus/terveydenhuolto pyrkii toiminnassaan varmistamaan hoidon turvallisuuden. Potlaan näkökulmasta hoidon hyvä laatu tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon.

Potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle hoitoon kuulumatonta vaaraa tai haittaa. Hoidon haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi, lääkitys- tai laitevirhe.

Hyvä potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, tässä potilas on keskeisessä roolissa. Potilas ja hänen omaisensa otetaan mukaan potilasturvallisuuden edistämisessä muun muassa palautteiden kautta ja avoimessa keskustelussa potilaan hoidosta.
 

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2016 - 2018


Linkkejä
Perusturvakeskuksen potilasasiamies
Sähköinen potilaspalaute
Potilasvakuutuskeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; potilaan opas
 

 
Päivitetty: 26.7.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute