Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta (Terveydenhuoltolaki 1326/2010) määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.

Terveyskeskus tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyttä terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Loviisan terveyskeskuksessa on käytössä puhelinpalvelujärjestelmä jonka ansiosta välitön yhteydensaanti sekä hoidon tarpeen arviointi toteutuu pääsääntöisesti välittömästi.
 
Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella.

Loviisan jonotusajat, tiedot koskevat ei-kiireellistä hoitoa   

  • jonotusaika terveskeskuslääkärin vastaanotolle 2 viikkoa
  • jonotusaika hoitajan vastaanotolle 1 päivä
  • jonotusaika hammaslääkärin vastaanotolle noin 11 viikkoa
  • jonotusaika suuhygienistin vastaanotolle noin 8 viikkoa

Kansanterveyslain mukaan terveydenhuollon tulee julkaista tiedot hoitoon pääsyajoista neljän kuukauden välein. 


Lisätietoja
Terveydenhuoltolaki 1326/2010

 
Päivitetty: 14.12.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute