Omien tietojen tarkastusoikeus
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla / potilaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot on annettava asiakkaalle / potilaalle ymmärrettävässä muodossa ja asiakkaan /  potilaan halutessaan myös kirjallisesti. Asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada tietää, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan (henkilötietolaki 26 §). Asiakkaalla/potilaalla on oikeus saada maksutta rekisterissä olevat tiedot kerran vuodessaa.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö       
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Lomake palautetaan osoitteeseen: Loviisan terveyskeskus/Johtava lääkäri, Öhmaninkatu 4, 07900 Loviisa
 

  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla / potilaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää kuka on käyttänyt häntä koskevia tietoja ja mikä on ollut käytön peruste, niin sanottu lokiselvitys. Asiakas/potilas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietojaan edelleen muuhun tarkoitukseen.

Lokitietojen tarkastuspyyntö/sosiaali- ja terveydenhuolto
 

  • terveydenhuollon potilaalla on oikeus tarkistaa omia tietoja Omakanta-katselun kautta

     
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada kopiot omista potilastiedoistaan (esim. vakuutusyhtiötä, yksityislääkäriä tai henkilökohtaista käyttöä varten) maksutta kerran vuodessa.Röntgenkuvien tilaaminen on maksullista, kuvat tilataan erillisellä
    lomakkeella  HUS-Kuvantamisen kautta.

    Potilastietojen kopiopyyntö


Lisätietoja potilaan oikeuksista ja lainsäädännöstä saa tietosuojavaltuutetun toimistosta,www.tietosuoja.fi

 
Päivitetty: 26.7.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute