Mikä on palveluseteli?
 • palveluseteli on kunnan vaihtoehtoinen tapa tuottaa sosiaali- ja terveysalan palveluja. Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Palvelusetelin käyttöä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki.
   
 • palvelusetelin käyttöönotto on kunnille vapaaehtoista, eikä sillä voida korvata kunnallista palveluntuotantoa. Kunta säilyttää myös edelleen itsellään päätösvallan palvelutuotannon tavasta sekä asiakkaan palveluntarpeen arvioinnista.
   
 • kunta päättää palvelusetelin arvosta, yksityisten palveluntuottajien kriteereistä sekä hyväksyy yksityiset palvelujen tuottajat. Yksityisen palveluntuottajan palvelun tason tulee täyttää lakien vaatimukset ja vastata vähintään samaa tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta palvelulta.
   
 • kunnan palveluohjaaja/viranhaltija arvioi palvelutarpeen, tekee palvelusetelipäätöksen ja antaa palvelusetelin. Asiakas valitsee palvelusetelituottajan kunnan etukäteen hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista.
   
 • kunta ei peri asiakkaalta asiakasmaksua, mutta palveluntuottaja laskuttaa mahdollisen omavastuuosuuden asiakkaalta. Asiakasmaksulailla maksuttomiksi säädettyjen palvelujen osalta palvelusetelin arvo on määritettävä sellaiseksi, ettei asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta.
   
 • asiakas ei voi vaatia palveluseteliä, mutta hänellä on aina oikeus kieltäytyä siitä. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.
 
Päivitetty: 23.5.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute