Ottolapsineuvonta

Sosiaalitoimisto järjestää ottolapsineuvontaa Loviisassa ja Lapinjärvellä asuville adoption osapuolille: biologisille vanhemmille, lapselle tai lasta vastaanottavalle perheelle.
Neuvonnassa käydään läpi adoption edellytykset ja lapsen etu. Neuvontaan kuuluu myös huolehtiminen lapsen sijoituksesta perheen luo, sekä adoption seuranta ja opastaminen adoption vahvistamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Sosiaalityöntekijä neuvoo asian viemisen aina käräjäoikeuteen asti ja auttaa kokoamaan adoption virallistamiseen vaadittavat asiapaperit (hakemus, todistus ottolapsineuvonnan antamisesta, 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumus jne.)

Kotimainen adoptio
Valtaosa kotimaisista adoptioista tapahtuu Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Tällöin Pelastakaa Lapset useimmiten huolehtii ottolapsineuvonnan antamisesta perheelle ja kunnalta pyydetään vain lyhyt lausunto perheen olosuhteista. Perhe voi olla suoraan yhteydessä Pelastakaa Lapset ry:hyn aloittaakseen adoptioneuvonnan. Suuri osa adoptioista on perheen sisäisiä adoptioita. Siinä tapauksessa perhe ottaa suoraan yhteyttä sosiaalitoimistoon.

Ulkomainen adoptio
Ulkomaisissa adoptioissa sosiaalitoimisto tekee perheestä kotiselvityksen, neuvoo käytännön asioissa ja ja seuraa tilannetta lapsen saavuttua perheeseen.
Ulkomaisissa adoptioissa välittäjinä toimivat Interpedia ry , Pelastakaa lapset ry ja Helsingin kaupunki. Lisätietoa senhetkisestä tilanteesta ja mahdollisuuksista adoptoida lapsia eri maista saa em. tahoilta. Olosuhteet voivat nimittäin vaihdella suurestikin vuodesta riippuen ja jokaisen maan adoptioissa on omat erityispiirteensä. Ulkomaisiin adoptioihin pitää saada lupa Suomen kansainväliseltä lapseksiottamisasioiden lautakunnalta. Lautakunta edellyttää selvitysvaiheen kestävän kansainvälisissä asioissa vähintään kuusi kuukautta, mistä johtuen adoptioneuvonta on aikaa vievä prosessi.

Yhteyshenkilöt ottolapsiasioissa
Maria Rosvall, sosiaalityöntekijä puh 019 555 1, puhelinaika arkisin klo 9-10
 

 
Päivitetty: 5.3.2015
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute