Lastensuojelu

Lastensuojeluun voit ottaa yhteyttä aina, kun herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista liittyen esimerkiksi

  • lapsen tai nuoren hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveysongelmiin
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöön ja kokeiluun
  • lapsen kotona käytetään fyysistä väkivaltaa
  • perheen kriisitilanteeseen

Yhteydenoton voi tehdä nimettömästi. Myös lapsi tai nuori voi itse halutessaan ottaa yhtetyttä.

Lomake - lastensuojeluilmoitus (THL). Lastensuojeluilmoitus tulee toimittaa postitse ositteeseen: Loviisan Perusturvakeskus / Lastensuojelu, Itäinen Tullikatu 17, 07900 Loviisa.

Ilmoitusvelvollisuus
Ilmoitusvelvollisen on tehtävä lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto viivytyksettä lastensuojeluviranomaiselle. Tämän lisäksi hänen on tehtävä ilmoitus poliisille silloin, kun ilmoittaja epäilee lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai lapseen kohdistunutta väkivaltaa.

Lastensuojeluilmoituksen käsittely
Lastensuojeluilmoitus on lastensuojelutarpeen selvityspyyntö, josta on tehtävä välittömästi arvio lapsen kiireellisen lastensuojelun tarpeesta ja 1-7 työpäivän kuluessa ratkaisu palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä. Palvelutarpeen arviointi tulee olla tehtynä kolmen kuukaude sisällä. Useimmiten lastensuojeluilmoitus johtaa tavoitteellisen ja suunnitelmalliseen muutostyöskentelyyn lapsiperheiden sosiaalityössä tai perheelle tarjotaan lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Ilmoitus johtaa harvoin huostaanottoon.
Lisätietoja lastensuojelun sisällöstä

THL - Lastensuojelun käsikirja

 
 

Lomakkeet ja ohjeistukset

 

Yhteystiedot - puhelinaika arkisin klo 9-10

 
Rosvall Maria, sosiaalityöntekijä, lähiesimies
0440 555 811
Långvik Marja, vs sosiaalityöntekijä
0440 555 923
Ahonen Mona, vt sosiaalityöntekijä
0440 555 869
 
Stenberg Pamela, sosiaalityöstä vastaava
0440 555 474
 
Päivitetty: 28.11.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute