Kouluterveydenhoitaja
Brommels Ulrika, terveydenhoitaja, Vanhakylä/Isnäs/Liljenda/Koskenkylä
0400 213 723
Jordman Camilla, terveydenhoitaja, Loviisa
040 741 7353
Lindholm Johanna, terveydenhoitaja, Loviisa
044 505 1204
Nordström Heidi, terveydenhoitaja, Loviisa
044 505 1011
Sironen Mirva, terveydenhoitaja,Lapinjärvi
044 505 1093
Weppling Susanne, terveydenhoitaja, Lapinjärvi
044 505 1730
 

Terveydenhoitajien puhelinaika arkisin klo 12-13


 

Kouluterveydenhoitajien työnjako 2016-2017.pdf


Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä kasvu ja kehitys, sekä juurruttaa terveyttä edistävät elämäntavat ja luodakseen hyvän perustan hyvinvoinnille. Tavoitteena on, että jokainen oppilas ymmärtäisi terveyden merkityksen elämälleen, omaksuisi terveyttä edistävät elämäntavat ja tietäisi oman vastuunsa itsensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Kouluterveydenhuolto on osa koulun toimintaa ja se toimii kiinteässä yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa.

Kouluterveydenhuollossa korostuu voimakkaasti ennaltaehkäisyn merkitys.

Kouluterveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vähintään kerran lukuvuoden aikana. Luokilla 1, 5 ja 8 suoritetaan ns. laaja terveystarkastus joihin olisi suotavaa että myös vanhemmat osallistuisivat. Laajassa terveystarkastuksessa huomioidaan oppilaan hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointi. Laajan terveystarkastuksen ensimmäinen osio on terveydenhoitajan tarkastus ja toinen osio koostuu lääkärin tarkastuksesta. Laajaan terveystarkastukseen pyydetään myös opettajan näkemys oppilaan kehityksestä.

Kouluterveydenhoitaja ei ole joka päivä tavoiteltavissa koululla, mutta kaikille kouluille on nimetty oma kouluterveydenhoitaja, jonka tavoittaa parhaiten puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman avulla. Koululääkärin tavoittaa parhaiten ottamalla ensin yhteyttä kouluterveydenhoitajaan.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivitetty: 1.2.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute