Koulukuraattori
Böhls Nina, koulukuraattori /palveluvastaava, lasten ja nuorten erityispalvelut
0440 555 292
Norrila Dan, vs. koulukuraattori
0440 555 343
Eriksson Tytti, koulukuraattori
044 565 1063
Lantta-Griffin Merja, koulukuraattori
0440 555 406
 

Koulukuraattoreiden työnjako

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Työhön kuuluu niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Kuraattori tekee tiiviisti yhteistyötä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Koulukuraattori on koulun oppilashuoltoryhmän vakinainen jäsen.

Koulukuraattori työskentelee koulun tiloissa, lähellä oppilaita. Oppilaat voivat itse ottaa yhteyttä kuraattoriin jos heillä on huolia joista he haluaisivat jutella jonkun aikuisen kanssa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin jos heillä on kysymyksiä koskien lapsensa koulunkäyntiä tai ovat muuten huolissaan lapsestaan. Myös koulun henkilökunta voi konsultoida kuraattoria ja tarvittaessa pyytää kuraattoria tapaamaan oppilaita koulussa.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, esim.

  • kun koulussa tuntuu vaikealta ( esim. koulukiusaaminen, motivaatio-ongelmat )
  • kun vapaa-aikana tuntuu vaikealta ( esim. kaverisuhteet, harrastukset )
  • kun kotona tuntuu vaikealta ( esim. riitelyä sisarusten tai vanhempien kanssa, muutoksia perheessä )
  • kun henkilökohtaiset asiat painavat (esim. yksinäisyyden tunne, alakuloisuus, omaan kehitykseen ja kasvamiseen liittyvät muutokset)

Kuraattorin työ on luottamuksellista ja kuraattorilla on vaitiolovelvollisuus.
Lastensuojelulaki (417/2007), Perusopetuslaki (628/1998), Laki perusopetuslain muuttamisesta (477/2003, 642/2010, 1352/2010)

Linkkejä:
www.oph.fi 
www.edu.fi
www.mll.fi
www.tavallisia.fi

 
Päivitetty: 12.12.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute