Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana on ennaltaehkäisevä työ. Sen tehtävänä on seurata asukkaiden terveydentilaan ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin sekä huolehtia ihmisten hyvinvoinnin, terveyden, viihtyisyyden ja osallisuuden edistämisen huomioon ottaminen kunnan kaikissa toiminnoissa. 

 

Yhteystiedot

 
Heikkilä Päivi, hyvinvointikoordinaattori
0440 555 882
 

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävät:

  • toimii hyvinvointiryhmän asioiden valmistelijana ja työryhmän puheenjohtajana
  • koordinoi kuntastrategian hyvinvointitavoitteita koskevan toimeenpano-ohjelman toteuttamista ohjausryhmän toimeksiannon mukaisesti
  • koordinoi hyvinvointikertomuksen valmistelua ja tukee sen käyttöä suunnitellun toimeenpanon ja raportoinnin välineenä
  • kokoaa kunta- ja aluekohtaista hyvinvointitietoa
  • toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana ja vaihtaa hyvien käytäntöjen osaamista
  • tukee ennakkoarvioinnin käyttöä, järjestää koulutukset ja toimii tukena
  • tukee kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanoa
  • raportoi osavuosikatsausten yhteydessä kaupungin johtoryhmälle hyvinvointitilanteesta
  • toimii perusturvan johtoryhmän jäsenenä
 
Päivitetty: 1.8.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute