Yksillä Purjeilla -kumppanuushanke

Yksillä Purjeilla – kumppanuushanke on aloittanut toimintansa RAY:n tuella myös Loviisassa Kotkan ja Haminan lisäksi. Hankkeen päämääränä on eri-ikäisten ja eri kohderyhmiin kuuluvien ihmisten hyvinvoinnin lisääntyminen ja elämänlaadun parantuminen osallistumisen ja aktivoitumisen kautta.

Käytännössä kokoamme yhteen verkoston, joka on motivoitunut ja sitoutunut tekemään yhdessä töitä yhteisen hyvinvointimme ja osallisuuden eteen yksilön ja yhteiskunnan tasoilla.

Hankkeen tavoitteina ovat:

  • rakentaa toimivia käytäntöjä ja viestintätapoja sekä järjestää koulutuksia ja erilaisia tilaisuuksia eri järjestöjen, kuntien, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa
     
  • käynnistää kumppanuustalotoiminta, joka mahdollistaa tiiviin järjestöyhteistyön  
     
  • luoda toimiva Virtuaalikumppanuustalo; sähköinen alusta, jossa esillä ovat kaikki alueen/alueiden kolmannen sektorin toimijat. Näin yhteistyö ja näkyvyys paranevat, ihmiset löytävät paremmin mukaan toimintaan ja osaavat paremmin hyödyntää palveluja.

Taustalla ja aktiivisena toimijana mukana ovat mm. monet kolmannen sektorin toimijat ja Loviisan, Kotkan ja Haminan kaupungit. Hanketta hallinnoi Ravimäkiyhdistys ry.

Lisätietoja;
verkostokutoja Camilla Stjernvall-Malmberg, puh 044 449 2664, camilla.stjernvall-malmberg@yksillapurjeilla.fi
hyvinvointikoordinaattori Päivi Heikkilä, puh 0440 555 882, paivi.heikkila@loviisa.fi

 

 
Päivitetty: 28.3.2014
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute