Vammaispalvelut

Vammaispalvelun lähtökohtana on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kuntalaisen kanssa laaditaan palvelusuunnitelma, jonka tarkoitus on palvella kuntalaista toimivasti ja kokonaisvaltaisesti. Palvelusuunnitelman mukaisesti kuntalainen ohjataan sopivien palveluiden piiriin.

Vammainen henkilö voi saada tarvittavia palveluita ja tukitoimia jokapäiväisen elämän tarpeisiin. Palvelut jakautuvat subjektiivisiin ja määrärahasidonnaisiin tukitoimiin. Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia järjestetään määrärahojen mukaan. Näitä palveluja ovat

  • ylimääräisistä ravinto- ja vaatekustannuksista johtuva tuki
  • apuvälineet, koneet ja laitteet, joita tarvitaan päivittäisissä toimissa
  • muut mahdolliset tukitoimet

Lääkinnällisistä palveluista vastaa Loviisan terveyskeskus.

Perusturvalautakunta on 17.11.2015 hyväksynyt vammaispalvelulain mukaisia määrärahasidonnaisia tukitoimia ja palveluita koskeva ohje, jota noudatetaan Loviisan ja Lapinjärven yhteistoiminta-alueella 1.1.2016 alkaen.

Muiden vammaispalveluiden ohella vaikeavammaisilla on laissa määriteltyihin palveluihin subjektiivinen oikeus, jonka turvin voidaan taata palveluita ja tukitoimia. Näitä palveluita ovat

  • kuljetuspalvelut, jotka ovat tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä tarvittaessa myös opiskelu- ja työmatkoihin
  • asunnon muutostyöt ja henkilökohtaiset apuvälineet, jotka ovat tarkoitettu henkilöille, joiden omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossaan on vamman tai sairauden vuoksi erityisen haastavaa
  • henkilökohtainen apu, jota henkilö voi saada pitkäaikaisen sairauden tai vamman aiheuttaman tarpeen vuoksi esimerkiksi päivittäisiin toimiin, työhön, opiskeluun ja harrastuksiin tai sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen
  • palveluasuminen ja siihen liittyvät lisäpalvelut, jotka ovat tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäisissä toimissaan vuorokauden ympäri jatkuvaa tukea ja apua
  • päivätoiminta, jonka tarkoituksena on tukea itsenäisen elämän taitoja ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta kodin ulkopuolisena toimintana henkilöille, jotka eivät ole työtoiminnassa

Omaishoidon tuki

1.1.2017 alkaen olemme ottaneet palvelusetelit käyttöön, luettelo hyväksytyistä palvelusetelituottajista: https://www.smartum.fi/fi/palvelusetelit

 

Lomakkeet ja ohjeistukset

 

Yhteystiedot - puhelinaika arkisin klo 9-10

 
Alm Agneta, palveluvastaava, aikuissosiaalityö
0440 555 810
 
Päivitetty: 12.1.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute