Sijainti: Loviisa / Palvelut / Satama / / Ajankohtaista /
Ajankohtaista

                                                                                                                         30.08.2016

 

Helsingin Satama Oy omistajaksi Loviisan satamaan

 

 
 

Helsingin Satama Oy ja Loviisan kaupunki ovat neuvotelleet 60 % osake-enemmistön
myymisestä Loviisan satamayhtiöstä Helsingin Satama Oy:lle 3,7 miljoonan euron
kauppasummalla. Järjestelyssä Loviisan kaupungille jää maa- ja vesialueiden omistus
ja niiden hallintaoikeus luovutetaan Loviisan Satama Oy:lle 80 vuodeksi.

Kaupalla Helsingin Satama Oy laajentaa palveluvalikoimaansa ja varautuu Etelä-Suomen
kasvaviin liikennetarpeisiin. Tähän saakka Helsingin Satama Oy on tarjonnut palveluita
lähinnä matkustaja- ja yksikkötavaraliikenteessä. Kaupan myötä Helsingin Satama Oy
saa merkittävästi uutta kapasiteettia erityisesti kappaletavara- ja irtolastikuljetuksille.

Loviisan satama vahvistaa kaupan myötä asemaansa Suomen satamaverkossa, kun se
saa Helsingin Sataman mukaan kehittämään toimintaansa. Järjestely edesauttaa pitkällä
tähtäimellä sataman kehittämistä asiakastarpeiden mukaisesti.

Kaupan lopullinen vahvistus edellyttää Loviisan kaupunginvaltuuston hyväksyntää. Kauppa
astuu voimaan 1.1.2017.
 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Helsingin Satama Oy
puh. 09 310 33500
etunimi.sukunimi(at)portofhelsinki.fi

kaupunginjohtaja Olavi Kaleva, Loviisan kaupunki
puh. 0440 555 212

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén, Loviisan kaupunki
puh. 040 1972569

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

 


 


Loviisan Satama Oy                                                YHTEISTYÖKUMPPANITIEDOTE

                                                                             17.09.2014

 

Loviisan Sataman kuulumisia

 

Loviisan Sataman yhtiömuoto muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi  1.9.2014 alkaen. Loviisan Satama Oy on Loviisan kaupungin 100 %:sti omistama tytäryritys. Toimitusjohtajarekrytointi
on vielä kesken ja nimitysuutisiin palaamme loppuvuoden aikana.

Loviisan Satamaan kuuluu hyvää, liikennemäärät elokuun loppuun mennessä olivat +2,5% edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Kasvu on pääosin seurausta sahatavaraliikenteen positiivisesta kehityksestä.

Liikennevirasto julkaisi selvitystyön ”Vähäliikenteiset radat – Tilanne ja tulevaisuus” missä todetaan Lahti-Loviisa radan kunnossapidon jatkuvan seuraavat 5 vuotta kunnes tilannetta arvioidaan uudestaan. Kuitenkin on syytä painottaa Liikenneviraston 2,4milj. euron investointisuunnitelmaa ratapölkkyjen vaihdosta, minkä ansiosta radan tulevaisuusnäkymät
ovat erittäin positiiviset. Julkaisu on nähtävillä Liikenneviraston sivuilla.

Selvitystyössä mainituista haasteista liikennöitsijän ja asiakkaiden välillä on jo keskusteltu liikennöitsijän, LFS:n sekä sataman välillä hyvässä hengessä. Yhteinen tahtotila on saada mahdollisimman paljon tavaraliikennettä siirrettyä raiteille. Tässä kehitystyössä toivon asiakkaiden ottavan yhteyttä LFS:n myyntijohtaja Ville Virtaseen p.0400722157 joka
koordinoi hanketta.

Loviisan Satama Oy aloitti toimintansa vakaalta pohjalta, omistamme satama-alueen maa-
sekä vesialueet että kaupungin omistuksesta siirtyneet kiinteistöt. Vahvan taseen johdosta Loviisan Sataman tulevaisuus on turvattu.

Toivon erittäin hyvää syksyä kaikille ja toivottavasti olette tyytyväisiä satamaamme.

 

Yhteistyöterveisin,

 

Tiina Vepsäläinen
vt. toimitusjohtaja

 
 
 
Päivitetty: 5.1.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute