MAKSUT


RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön
toteuttamiseksi tarpeellisista tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle maksun, jonka
perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 145§) ja muiden
säännösten nojalla

Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

 

Alla oleva taksa astuu voiman 1.1.2013:

 RAKENNUS TAKSA 2013, pdf

 
Päivitetty: 2.5.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute