Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat


Loviisan kaupungin alueella yksityistä varhaiskasvatusta tarjotaan ryhmäperhepäiväkodissa ja yksityisten perhepäivähoitajien omissa kodeissa. Yksityisten palveluntuottajien toiminta on kunnan valvonnassa ja sitä koskee samat lait kuin kunnallisia yksiköitä.

Paikkaa haetaan suoraan yksityiseltä varhaiskasvatuspalvelun tuottajalta.

 

 

Yhteystiedot

Ryhmäperhepäiväkoti Krisumaja
Porvoonkatu 4
07900 Loviisa
- aukioloajat 7:00–16:30
- Maj-Len ja Monica Malm, puh 019 530 177, 040 720 1104
- kaksikielinen

Perhepäivähoitaja Elina Tiainen
Nygårdintie 62
07700 KOSKENKYLÄN SAHA
puh. 044 330 4453
hoitoajat klo 6:00–17:00, myös ilta- ja viikonloppuhoitoa

Perhepäivähoitaja Gun Weissman
Smedjevägen 22
07900 LOVISA
tfn 044 565 1041

 

Yksityisen hoidon tuki ja tuen kuntalisä

Varhaiskasvatuspaikan maksun määrää yksityinen palveluntuottaja itse. 

1.1.2017-31.12.2018 yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan Kansaneläkelaitoksen kautta. Sitä ei enää tarvitse hakea erikseen, vaan se sisältyy samaan päätökseen kuin läkisääteinen yksityisen hoidon tuki.

Kuntalisää maksetaan sivistyslautakunnan päätöksen 5.7.2016 § 56 mukaan seuraavin perustein:

  1. Perhe saa Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea.
  1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ei myönnetä vanhempainpäivärahakauden ajalta. Vanhempainpäivärahakaudella tarkoitetaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahoja.
  1. Kuntalisää maksetaan kunnan hyväksymälle yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle tai perheen kanssa työsopimuksen tehneelle yksityiselle hoitajalle.
  1. Kuntalisää maksetaan päivähoidon alkamispäivästä alkaen edellyttäen että hakemus on jätetty saman kuukauden sisällä. Kuntalisää ei makseta takautuvasti.
  1. Kuntalisän suuruus on 150 euroa/lapsi/kuukausi yksityiselle perhepäivähoitajalle tai perheen kanssa työsopimuksen tehneelle yksityiselle hoitajalle ja 200 euroa/lapsi/kuukausi yksityiselle ryhmäperhepäiväkodille tai päiväkodille.
  1. Kuntalisää maksetaan täysimääräisenä yli 20 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta. 20 tuntia viikossa tai sen alle olevasta lapsesta maksetaan kuntalisää 50 % tuen määrästä. Tämä koskee myös esiopetuksessa olevia lapsia.
  1. Kuntalisää ei makseta heinäkuulta.
 
Päivitetty: 17.2.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute