Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voit hakea sähköisesti alla olevasta linkistä. Paperisia hakemuslomakkeita saa kaikista päiväkodeista sekä kaupungin palvelupisteestä Lovinfosta.

Linkki sähköiseen varhaiskasvatushakemuslomakkeeseen
 


Ohjeet sähköisen varhaiskasvatushakemuksen täyttämiseen:

Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksella.
HUOM! Jokaisesta päivähoitoon hakevasta lapsesta tehdään oma hakemus.

1. Lapsen henkilötiedot
Lapsen koko virallinen nimi
Lapsen tämänhetkinen osoite.
Merkitse kohtaan 8 (lisätiedot) mikäli lapsen osoite muuttuu hakuprosessin aikana.

2. Huoltajien henkilötiedot
Ohjelma tuo ensimmäiseksi huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Sama huoltaja ilmoitetaan perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Puhelinnumero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.
Mikäli työpaikkaa/opiskelupaikkaa ei ilmoiteta, hakemus tulkitaan kiireettömäksi (hoitopaikan käsittelyaika on enintään 4 kuukautta).
Mikäli tulotietoja ei toimiteta, valitaan korkein maksuluokka. Mikäli hoitomaksun halutaan perustuvan tuloihin, toimitetaan tuloselvitys tulotositteineen kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Päivähoitomaksu määrätään korkeimman maksun mukaan, jos tulotietoja ei ole jätetty määräaikaan mennessä.
Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot täytetään kuten ensimmäisen huoltajan tiedot.

3. Muiden perheenjäsenten henkilötiedot
Muut kotona asuvat alle 18-vuotiaat lapset (Perheen koko vaikuttaa hoitomaksuun).

4. Maksulaskuri
Muiden perheenjäsenten tiedot tulee olla avattuna ennen kuin maksulaskuria voidaan käyttää.

5. Lapsen nykyinen hoitopaikka
Kirjaa kohtaan 8 (lisätiedot) jos lapsen hoitopaikka on tällä hetkellä jokin muu kuin esitetyt vaihtoehdot, esim. yksityinen päivähoito.

6. Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja aika
Toimintamuoto: Valitse 1-3 toimintamuotoa siten, että numero 1 on ensisijainen vaihtoehto (päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa).
Hoitomuoto: Kokopäivähoito (yli 5 h/päivä), osa-aikahoito (alle 5 h/päivä) ja leikkikerhopaikka (3 päivää/viikossa, 3 h/päivä).
Vuorohoito: Vuorohoitoa järjestetään Koskenkylän ja Tesjoen päiväkodissa. Merkitse kohtaan 8 (lisätiedot) vuorohoidon hoitoajat.
Mukautettu kuukausimaksu: Mukautetun kuukausimaksun perusteeksi valittu toimintapäivien lukumäärä (10–16 hoitopäivää/kuukausi) merkitään kohtaan 8 (lisätiedot).

7. Lapsen terveydentila
Allergiat, erityisruokavalio, mahdolliset sairaudet tai lapsen erityisen tuen tarve.
Kirjallinen lääkärintodistus erityisruokavaliosta tai lausunto erityisen tuen tarpeesta lähetetään osoitteeseen Loviisan kaupunki/päivähoito, PL 68, 07901 Loviisa.

8. Lisäselvitykset
Tuleva osoitteenmuutos.
Lapsen muu osoite, jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus.
Äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saanti. Päivähoitopaikka haetaan siinä tapauksessa viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Lapsen vuorohoidontarve ja hoitoajat.
Hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa.
Kotona olevat lemmikkieläimet. (Saattaa vaikuttaa hoitopaikkajärjestelyihin.)

HUOM! Tulosta kuittisivu vasta hakemuksen lähettämisen jälkeen, jolloin päivämäärä lähetyksestä näkyy kuitissa.
 

 
Päivitetty: 16.5.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute